آغازفصلی نو

اکنون مراحل تکمیل و بهره برداری از پروژه المهدی(عج)است و تارسیدن به پایان چندگامی باقیمانده است.دراین مدت دستان بی شماری برای ساخت و پیشرفت پروژه المهدی(عج)و بازسازی مراکز نور وحضرت علی اصغر(ع)فعالیت داشته اندکه از همه آنها وبه ویژه تیم مدیریت مرکز تشکر وقدردانی میگردد.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.