previous pauseresume next

اورژانس روان مردان

نام بخش:  اورژانس روانپزشكي مردان
نام مسئول: جناب آقای مجید سلکی
ميزان تحصيلات:

كارشناس پرستاري

                                                

تعداد پرسنل: ۱۱
تعداد تخت:  

 

کلیپ اورژانس روانپزشکی مردان

 

شرح وظایف بخش اورژانس روان پزشکی :

 • جلب اعتماد و اطمينان مددجو و همراه بیمار و  برقراري ارتباط حرفه اي موثر بررسي،  شناخت و كسب اطلاعات از وضعيت سلامت  روانی و جسمی مددجو و ثبت در پرونده با مصاحبه توسط همراهان بیمار با رعایت حفظ راز داری
 • انجام اقدامات مراقبتي بر اساس استانداردهاي خدمات پرستاري و گاید لاین های روان پرستاری
 • انجام اقدامات اوليه احيا قلبي ريوي تا حضور تيم احيا
 • ارائه اقدامات پرستاري (درمانی و روان پرستاری) در انتقال بيمار از اورژانس  به بخش ديگریا سایر مراکز درمانی
 • ارائه اقدامات پرستاري جهت كنترل درد

 

 • راهنمايي و مشاوره با همراهان مددجو و در صورت لزوم ( نبود تخت خالی در اورژانس روان پزشکی  و یا نداشتن سرویس تخصصی مربوطه) ارجاع به ساير منابع تخصصي 
 • انجام مشاوره های روان پزشکی از سایر مراکز درمانی
 •  آماده سازي مددجو جهت ترخيص
 • انجام اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونتها
 •  تحويل بخش از پرسنل شيفت قبل به پرسنل شيفت بعد بر بالين بيمار
 • شركت و همراهي با پزشكان در ويزيت بيمار
 • بستری شدن بیماران جهت  انجام کمیسیون های پزشکی

 

 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.