بازديدكارشناسان منابع فيزيكي وزارت بهداشت از پروژه المهدي(عج)

دراين بازديد ضمن حضور مديريت امورفني و مديريت بودجه دانشگاه از قسمت هاي مختلف بيمارستان(ابنبه،تاسيسات،برق و ...)بازديد بعمل آمد و از روند اجراي پروژه ابرازرضايت شد.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.