previous pauseresume next

بازديدكارشناسان منابع فيزيكي وزارت بهداشت از پروژه المهدي(عج)

دراين بازديد ضمن حضور مديريت امورفني و مديريت بودجه دانشگاه از قسمت هاي مختلف بيمارستان(ابنبه،تاسيسات،برق و ...)بازديد بعمل آمد و از روند اجراي پروژه ابرازرضايت شد.