بازديد ازروند اجرائي پروژه المهدي(عج)

دراين بازديد ضمن حضور و بررسي قسمتهاي مختلف پروژه المهدي،موانع و مشكلات موجود مطرح و به آن پرداخته شد.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.