بازدیدرییس محترم دانشکده پزشکی از مجتمع خورشید

در این بازدید در خصوص باز سازی بخشهای فرسوده تبادل نظر گردید.همچنین از بخشهای تازه افتتاح شده المهدی بازدید شد.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.