برنامه كميته ها از ۲۸ فرورديت تا ۲ ارديبهشت

 

 

عنوان کمیته

روز/تاریخ

ساعت

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته مرگ و میر

شنبه ۲۸/۱/۹۵

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر معصومی

آقای دکتر افشار

کمیته پیشنهادات

یکشنبه ۲۹/۱/۹۵

۱۱ صبح

آقای دکتر معصومی

خانم مستوفی

کمیته اخلاق پزشکی

دوشنبه ۳۰/۱/۹۵

۸:۳۰ صبح

آقای دکتر معصومی

حاج آقا پودینه

کمیته سپاس

سه­شنبه ۳۱/۱/۹۵

۱۰ صبح

آقای دکتر شماس

خانم مستوفی

کمیته بهداشت

چهار­شنبه ۱/۲/۹۵

۱۰ صبح

آقای دکتر شماس

خانم سلیمانی