برگزاري كميته اخلاق پزشكي ورفتار حرفه اي

كميته اخلاق پزشكي ورفتار حرفه اي در دفتر رياست مركز با حضور كليه اعضاء در زمينه چگونگي اجراي طرح انطباق در مركز برگزار گرديد.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.