برگزاري كميته كنترل عفونت

در اين جلسه پيشنهادهايي جهت پيشگيري و كنترل عفونت در بخشهاي داخلي به تصويب اعضاي كميته رسيد.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.