برگزاري كميته ۲۴۷

در تاريخ ۹۵/۸/۱۰كميته ۲۴۷ در دفتر رياست با حضور اعضاءجهت بررسي فرايند جاري كد ۲۴۷ برگزار گرديد.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.