بسته هاي آموزشي واحد آموزش به بيمار

بیوبسی کلیه

احساس درد در زمان ورود وخروج مايع

از دست دادن مايعات

دياليز صفاقي

پريتونيت

جلوگيري از عفونت

چگونگي جمع آوري نمونه ها جهت انجام آزمايشات

دياليز خوني

عفونت محل خروج كاتتر

مراحل تعويض پانسمان

مراحل تعويض محلول دياليز

نارسايي كليه چيست؟

ويژگيهاي محل ولباس انجام تعويض دياليز صفاقي

نهفتگي بيضه

گلومرولونفريت

آمادگي قبل عمل

اپيديديميت

بزرگي خوش خيم پروستات چيست؟

تومورهاي كليه

تكرر ادرار چيست؟

ختنه

سرطان پروسات چيست؟

سندرم پيشابراه چيست؟

سنگ شكن چيست؟

عفونت دستگاه ادراري در خانم ها

عفونت مجاري ادراري در مردان چيست؟

فتق

نفركتومي ساده چيست؟

هيدروسل(مايع دور بيضه)

كله سيستكتومي

يورتريت چيست؟

سندرم دیسترس تنفسی بالغین

اضطراب وراههاي مقابله با آن

اكسس

برنامه ريزي آموزشي جهت هذيان

برنامه ريزي آموزشي جهت اختلال خواب

برنامه ريزي آموزشي جهت اختلال تغذيه

برنامه ريزي آموزشي جهت اختلال در مراقبت از خود ۵

برنامه ريزي آموزشي جهت ارزش نفس پايين

برنامه ريزي آموزشي جهت اشكال در پنداشت از خود ۳

برنامه ريزي آموزشي جهت اضطراب

برنامه ريزي آموزشي جهت انزواي اجتماعي ۱

برنامه ريزي آموزشي جهت اختلال در تعاملات اجتماعي

برنامه ريزي آموزشي جهت پرحرفي ۷

برنامه ريزي آموزشي جهت پرخاشگري

برنامه ريزي آموزشي جهت توهم۶

برنامه ريزي آموزشي جهت خودكشي۹

برنامه ريزي آموزشي جهت دليربوم ۱۳

برنامه ريزي آموزشي جهت دمانس

برنامه ريزي آموزشي جهت سوء مصرف مواد۴

برنامه ريزي آموزشي جهت كاتاتونيا۲

برنامه ريزي آموزشي جهت كانورژن

برنامه ريزي آموزشي جهت كاهش مراقبت از خود

پارانويايك اصطلاح روان

پارانويايك اصطلاح روان۲

پروستات

هايپوگلاسمي

پيچ خوردگي بيضه

چست تيوپ

ختنه

فوبياي اجتماعي

فيستول

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.