جشن تشکر بهاری

دراین جشن ضمن تقدیر و تشکر واهدا هدایایی از حوزه مدیریت مرکز، دوباره و دوباره، برخدمت رسانی درچهارچوب قوانین اداری و دستور العملهای درمانی تاکید، و برتداوم اندیشه علمی و انسانی درراستای خدمت رسانی و آبادانی میهن عزیزمان ایران، به اندازه سهم مرکز پزشکی خورشید تاکید گردیده شد.
 

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.