جشن روز پرستار

در اين مراسم آقاي دكتر معصومی ضمن تبریک به کلیه پرستاران وقدردانی از زحمات ایشان فرمودند  در هفته گذشته  که به طور سرزده و شبانه از بيمارستان بازديد داشته ام،بيماران از عملكرد پرستاران عزيز ابراز رضايت نموده اند و اين براي ما افتخار ي بزرگ است. در خاتمه ضمن تقدير و تشكر از خدمات كليه پرستاران و آرزوي موفقيت براي ايشان به تعدادی از پرستاران وکارکنان  نمونه مركز هدايايي تقديم شد.