جشن روز پرستار

دراین جشن که مزین به نام پرستار و قدردانی از زحمات ایشان بود، همچنین جناب اقای دکتر کامران نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی باحضور خود در این گرامیداشت، در مهروزی مجتمع خورشید با پرستاران وپرسنلش سهیم شدند.در پایان مراسم ،رییس و مدیر پرستاری مجتمع از پرسنل نمونه تقدیر به عمل آوردند.