جلسه ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی ودرمانی نور و حضرت علی اصغر

کارشناس محترم امور دانشجویی معاونت دانشجویی دانشکده ومسوول محترم آموزش تخصصی دانشکده پزشکی وباحضور ریاست ومعاونت آموزشی مرکز دردفتر ریاست برگزار گردید.دراین جلسه ضمن عرض خیرمقدم،گزارشی از اهداف ارزیابی توسط رئیس محترم گروه ارزیاب،ارائه ودر ادامه فایل های الکترونیک و کاغذی مستندات اعتباربخشی توسط نمایندگان محترم مرکز ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.سپس کارشناسان محترم ضمن حضور در بخش های بالینی،باانجام مصاحبه ومشاهده به راستی آزمایی مستندات اقدام نمودند.جلسه ارزیابی با اعلام نقاط قوت و قابل بهبود توسط تیم محترم ارزیاب به پایان رسید و از زحمات مسوولین محترم مرکز،اعضا محترم هیات علمی،کارشناسان و کارکنان خدوم مرکز قدردانی بعمل آمد.گزارش ارزیابی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.