جلسه خیریه حضرت علی اصغر(ع)خورشید اصفهان

دراین جلسه ضمن بحث و تبادل نظر،مساعدتهای لازم جهت تامین اعتبار از سوی اعضای محترم خیریه و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،جهت تجهیز و خدمت رسانی به بیماران خاص انجام پذیرفت.