جلسه هماهنگي درخصوص بازسازي بخشICU مسمومين

جلسه مذكور درخصوص وضعيت فيزيكي ICU مسموميت ها بعنوان تنها ICU تخصصي دراستان ودستور رياست محترم دانشگاه مبني برانجام برآورد وكارشناسي درتاريخ ۹۵/۱۰/۱۸ ازوضعيت موجود باحضور اعضاي كميته وكارشناسان امورفني بازديد بعمل آمد.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.