جلسه هماهنگي فعاليتهاي آزمايشگاه پيوند

اين جلسه باحضورمسوول بخش پيوند و مسوول فني آزمايشگاه مركز وكارشناسان آزمايشگاه پيوند و اعضاي هيات علمي مرتبط و كارشناسان مربوطه در دفتر رياست مركز برگزار گرديد.ودرخصوص راهكارهاي ارتقاي فعاليت هاي آزمايشگاه پيوند بحث و تبادل نظرگرديد.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.