جلسه هماهنگي گروه روانپزشكي

دراين جلسه درخصوص اعتباربخشي ولزوم اجراي كامل دستورالعملها تاكيدگرديد.همچنين باتوجه به بازسازي بخش هاي روانپزشكي و مركز كاردرماني براستفاده بهينه از قسمتهاي بازسازي شده بانظرمديرمحترم گروه روانپزشكي تاكيد شد.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.