previous pauseresume next

جلسه هماهنگی با اساتید محترم گروه قلب

در این جلسه ضمن بررسی موانع، در خصوص فرایند خدمت رسانی به مردم تصمیماتی مقرر گردید.

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.