جلسه پیرامون اجرای استانداردهای اعتبار بخشی

در روز پنج شنبه ۹۲/۱۲/۲۲ در سالن کنفرانس مرکز  جلسه ای پیرامون اجرای استانداردهای اعتباربخشی در دوره دوم برگزار گردید. ابتدا آقای دکتر بختی توضیحاتی در مورد حاکمیت بالینی واعتباربخشی بیان نمودند در ادامه ی جلسه آقای دکتر معصومی رئیس بیمارستان ضمن تشکر از کلیه ی کارکنان به خاطر زحمات زیادی که در ارزشیابی سال گذشته تحمل کردند از آنان خواستند تا در اجرای استانداردهای دوره دوم همکاریهای لازم را انجام دهند.سپس سرکار خانم فانیان مترون بیمارستان وسرکارخانم شفیعی سوپر وایزر آموزشی توضیحات لازم واقداماتی که جهت اعتباربخشی سال آینده باید انجام گردد  را بیان نمودند.در پایان نیز سرکار خانم مستوفی کارشناس بهبود کیفیت درمورد چگونگی تدوین برنامه عملیاتی سال ۹۳ توضیحات لازم را بیان نمودند.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.