سمعی بصری

 

نام ونام خانوادگي: آقای سعادت
سمت: مسئول واحد سمعي بصري
تحصيلات: ديپلم
تلفن: ۰۳۱۳-۲۲۲۲۱۲۷ داخلي -۲۲۱۶
مسير دستيابي دفتر: حياط بيمارستان نور -ساختمان اداري - طبقه سوم

 

 

 

پيغام مسئول واحد:

واحد سمعي و بصري مركز از ابتداي افتتاح مركز راه اندازي گرديد و با توجه به آموزشي بودن مركز، هدف آن كمك به توسعه فعاليتهاي آموزشي در رسته هاي مختلف پزشكي و پيراپزشكي مي باشد.

 

هدف و رسالت واحد:

ارتقا سطح آموزش و پژوهش با تأمين وسايل كمك آموزشي همكاري هر چه بيشتر در برگزاري بهتر همايش ها، سمينارها و جشن ها با توجه به آموزشي بودن اين مركز فعاليت اين واحد در اين مركز پررنگ مي باشد.

 

پرسنل تحت پوشش:

قسمتهاي تحت پوشش:

۱ باب كلاس درس، يك سالن آمفي تئاتر و يك سالن درس

 

شرح وظايف:

- برنامه ريزي دقيق جهت برگزاري منظم كلاسهاي درس، مورنينگ ها و ژورنالها، Report ها، سمينارها، كنگره ها و جشن ها

- تهيه وسايل كمك آموزشي جهت كلاسهاي فوق از جمله كامپيوتر، ويدئو پروژكتور، دورربينهاي ديجيتال، دوربين فيلم برداري

- تهيه اسلايدهاي آموزشي، تكثير فيلم و CD هاي آموزشي

- امانت دادن اسلايد و فيلم هاي تهيه شده به اساتيد، دستياران و ديگر فراگيران

- تهيه فيلم و عكس از موارد مورد نظر اساتيد در جهت كمك به آموزش

- انجام اسكن هاي مورد نياز اساتيد و فراگيران

 

فرايند انجام كار در واحد:

۱. ارائه برنامه كلاسهاي درس گروههاي مختلف از طرف گروه مربوطه

۲. ارائه برنامه ژورنالها، مورنينگها و كنفرانس توسط گروههاي متقاضي

۳. هماهنگي با معاونت آموزشي جهت اخذ مجوز براي برگزاري سمينارها و كنفرانس ( به صورت مكتوب )

۴. هماهنگي با اساتيد مربوطه جهت نيازسنجي تهيه فيلم و عكس از موارد مورد نياز

۵. برنامه ريزي جهت انتخاب محل برگزاري

۶. اطلاع رساني از طريق ثبت برنامه در برد مربوطه