previous pauseresume next

قوانین ومقررات

قوانین و مقررات

مدارک مورد نیاز جهت کارگزینی

کپی تمام صفحات شناسنامه شخص و همسر ، اصل  و کپی کارت ملی شخص + سه قطعه عکس رنگی پشت سفید ، تکمیل فرم مشخصات با حضور فرد در واحد کارگزینی

آقایان : کارت پایان خدمت یا معافیت به علاوه کپی آن

اسخدام پیمانی نیروهای طرحی : کپی پایان طرح 

مدارک مورد نیاز جهت حراست

کپی تمام صفحات شناسنامه شخص و همسر ، اصل  و کپی کارت ملی شخص و همسر + سه قطعه عکس رنگی پشت سفید ، تکمیل فرم مشخصات با حضور فرد در واحد حراست ، کپی حکم کارگزینی شخص

آقایان : کارت پایان خدمت یا معافیت به علاوه کپی آن

نیروهای طرح : کپی پایان طرح 

مدارک مورد نیاز جهت امور مالی

حکم کارگزینی ، شماره حساب ( افتتاح حساب بانک ملت ) ، نیرو های پیمانی و طرحی (تامین اجتماعی) ، افتتاح شماره بیمه در تامین اجتماعی ، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و شروع به کار از کارگزینی

 

قوانین مرخصی مستخدمین

۱.       استحقاقی (کمتر از یک روز و روزانه ) :

·         ماهیانه :۲.۵ روز و ۳۰ روز در سال

·         استعلاجی :حداکثر ۴ ماه در سال

·         بدون حقوق :حداکثر در طول خدمت ۳۰ سال مرخصی به مدت ۳ سال و حداکثر جهت موارد آموزشی آقایان ۵ سال و خانم ها به تبعیت همسر ۶ سال

·         مرخصی کمتر از ۱ روز جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود و حداکثر مدت مرخصی کمتر از یک روز نباید در یک سال از ۱۲ روز تجاوز نماید.

·         استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت کتبی رئیس واحد مربوطه و در غیاب او معاون وی است.

·         هیچ مستخدمی به اختیار نمی تواند در هر سال بیش از ۱۵ روز از مرخصی استحقاقی سالیانه خود را ذخیره نماید.

·         حداکثر مدتی که مستخدم در یک سال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و ذخیره مرخصی استفاده نماید جمعا از ۴ ماه تجاوز نخواهد کرد.

۲.      مرخصی استعلاجی :

·         هرگاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین مدت ممکن به اداره متبوع اطلاع دهد و در موارد کمتر از ده  روز  گواهی پزشک را در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد ده روز و بیشتر ، در پایان روز دهم به رئیس یا معاون واحد مربوطه جهت ارجاع به کارگزینی ارسال دارد.

·         کارگزینی مکلف است گواهی پزشک معالج مستخدم را برای اظهار نظر نزد پزشک معتمد وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع ارسال دارد و در صورتی که مفاد گواهی مورد تائید قرار گیرد حکم مرخصی استعلاجی را صادر نماید.

·         به بانوان باردار برای هر بار وضع حمل تا ۳ فرزند ، ۳ ماه معذوریت و برای فرزند چهارم به بعد ۲ ماه معذوریت و برای وضع حمل ۲قلو ۴ ماه و برای وضع حمل ۲قلو به بالا یک سال معذوریت با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط داده می شود. معذوریت وضع حمل جزء مرخصی استعلاجی محسوب می شود و تشخیص تاریخ شروع آن بر عهده پزشک معالج است.

۳.     مرخصی بدون حقوق:

·         استفاده از مرخصی بدون حقوق موقوف به اختتام دوره آزمایشی است و فقط در موارد زیر ممکن خواهد بود:

-         مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود.

-         مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارائه نماید.

-         مستخدم ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از  محل خدمت خود مسافرت کند.

-         مستخدم پس از استفاده از ۴ ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتلا  به بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او هم صعب العلاج تشخیص نشود.

تبصره -اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی که در طول خدمت آزمایشی با ارائه مدارک و به تشخیص موسسه متبوع خود نیاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق داشته باشند حداکثر تا ۲ ماه متوالی با رعایت سایر مقررات مرخصی بدون حقوق  امکان پذیر خواهد بود.

·         روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است جزء مدت مرخصی محسوب می شود.

تبصره –مرخصی بدون حقوق نیروهای تبصره ۳ یک دوازدهم مدت قرارداد ، نیروهای طرحی ۲ ماه ، نیروهای رسمی و پیمانی ۳ سال

تبصره-پرسنل تبصره ۳ و ۴ روزهای بین التعطیلین جز مرخصی استحقاقی محسوب می گردد.

تبصره-پرسنل طرحی ، تبصره ۳ و ۴ موظف به استفاده از ۱۵ روز مرخصی استحقاقی در سال می باشند.

تبصره –پرسنل تبصره ۳ و ۴ بیشتر از ۲.۵روز از مرخصی استحقاقی نمی توانند استفاده کنند.

ساعات حضور و غیاب طبق قانون

پرسنل اداری –مالی:  ۷ الی ۷:۳۰ تا ۱۴ الی ۱۴:۳۰        شیفت صبح :  ۷ الی ۱۴           شیفت عصر:۱۳ الی  ۱۹:۳۰          شیفت شب:۱۹ الی ۷:۳۰

تخلفات اداری

تخلفات اداری به قرار زیر است:

۱.اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری  ۲. نقض قوانین و مقررات مربوطه ۳.ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام  امور قانونی آنها بدون دلیل ۴.ایراد تهمت و افترا ، هتک حیثیت ۵.اخاذی ۶.اختلاس ۷.تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص ۸. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری ۹. تکرار در تاخیر وود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز  ۱۰. تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی  ۱۱. افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری  ۱۲. ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه  ۱۳. سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری  ۱۴. کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده  ۱۵. سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر ۱۶. ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری  ۱۷. گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.  ۱۸. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند. ۱۹. تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری  ۲۰. رعایت نکردن حجاب اسلامی  ۲۱. رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی  ۲۲. اختفا ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر  ۲۳. استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر ۲۴. داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی   ۲۵. هرنوع استفاده غیر مجاز از شوون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی  ۲۶. جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی   ۲۷. دست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی و افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها  ۲۸. دادن نمره یا امتیاز ، برخلاف ضوابط  ۲۹. غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی  ۳۰. سو ء استفاده از مقام و موقعیت اداری ۳۱. توقیف ، احتقاء ، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی  ۳۲. کارشکنی و شایعه پراکنی ، واردار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارات به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی   ۳۳. شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی در اعمال فشار های گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی  ۳۴. عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند. ۳۵. همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی   ۳۶. عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها  ۳۷. عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها   ۳۸. عضویت در تشکیلات فراماسونری

طریقه پوشش

خواهران:

۱.       پوشش کامل بدن به جز کفین دست و قرص صورت

۲.       عدم استفاده از هرگونه آرایش در انظار عمومی

۳.       استفاده از رنگ های مناسب جهت پوشش و عدم استفاده از مانتو تنگ ، چسبان و کوتاه

۴.       آشکار نبودن زیور آلات در انظار عمومی

برادران:

۱.       عدم استفاده از شلوار های تنگ ، پیراهن آستین کوتاه و تنگ

۲.       عدم استفاده از لباسهای دارای تصاویر و نوشته های نامناسب

۳.      عدم استفاده از الگوها و مدل های نامناسب سرو صورت

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.