كميته مرگ و مير،آسيب شناسي ونسوج

درروزيكشنبه ۹۵/۱۰/۲۶با حضوركليدي اعضاي كميته وپزشكان مدعوبابررسي دو پرونده كميته مزبوردردفتررياست مركز تشكيل گرديدومصوبات مطرح ودربرنامه اجراقرارگرفت.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.