مصاحبه

دراین مصاحبه که باحضور مدیریت مرکز انجام گرفت،نمایندگان گزینش،نیروی انسانی و دفتر بازرسی دانشگاه نیز حضورداشتند.

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.