previous pauseresume next

معرفي واحد ايمني بيمار

 

نام ونام خانوادگي:

آقای دکتر رامین سامی
سمت: مسئول واحد ايمني بيمار
تحصيلات: -
تلفن: ۳۲۲۲۲۱۲۷-داخلی۲۳۵۹
پست الكترونيكي:  
مسير دستيابي دفتر:  

 

 

 

نام ونام خانوادگي: سرکار خانم معصومه رئیسی
سمت: كارشناس هماهنگ کننده ايمني بيمار
تحصيلات: كارشناس  پرستاري
تلفن: ۳۲۲۲۲۱۲۷-داخلی۲۳۵۹
پست الكترونيكي:  
مسير دستيابي دفتر:
 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.