previous pauseresume next

مناقصه

مراکز پزشکی نور و حضرت علی اصغر(ع) در نظر دارد بازسازی بخش ارورلوژی خود را به پیمانکاران حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید،کلیه شرکت کنندگان می توانند از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۵ تا ۹۲/۱۲/۲۷ جهت بازدید محل انجام پروژه و دریافت شرایط انجام کار به محل انجام پروژه مراجعه نمایند.

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.