previous pauseresume next

نشست صمیمی با پرسنل خدمات

دراین نشست صمیمی که باحضور  مدیرمحترم امور عمومی،مسوول خدمات و واحد ایمنی وبهداشت برگزار گردید،ضمن بیان استانداردها،انتظارات و ایمنی دررابطه باکار،پرسنل محترم خدمات نیز به بیان مشکلات خویش پرداختند و در پایان از زحمات این عزیزان قدردانی شد.