کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۵/۱۹

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته مرگ و میر و عوارض و آسیب شناسی و نسوج

روز شنبه ۱۴/۰۵/۹۶

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سیاوش

آقای دکتر عطاپور

کمیته ارتقا کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی

روز شنبه ۱۴/۰۵/۹۶

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سیاوش

آقای دکتر عطاپور

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

روز یکشنبه ۱۵/۰۵/۹۶

۹ صبح

آقای دکتر شماس

خانم خونساری، آقای مهندس جفرپیشه

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه­ای

روز دوشنبه ۱۶/۰۵/۹۶

۸ صبح

آقای دکتر سیاوش

حاج آقا پودینه، خانم رفیعی

کمیته اورژانس، تریاژ و تعیین تکلیف بیماران

روز پنج‌شنبه ۱۹/۰۵/۹۶

۹ صبح

آقای دکتر سیاوش

خانم معین