کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۲۰/۰۳/۹۶ لغایت ۲۵/۰۳/۹۶

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته مرگ و میر و عوارض و آسیب شناسی و نسوج

یکشنبه ۲۱/۰۳/۹۶

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سیاوش

آقای دکتر عطاپور

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه­ای

روز دوشنبه ۲۲/۰۳/۹۶

۸ صبح

آقای دکتر سیاوش

حاج آقا پودینه/ خانم رفیعی

کمیته سپاس

روز سه شنبه ۲۳/۰۳/۹۶

۱۰ صبح

آقای دکتر شماس

خانم مستوفی

کمیته ۲۴۷

روز چهارشنبه ۲۴/۰۳/۹۶

۱۰ صبح

آقای دکتر سیاوش

آقای دکتر شمیرانی

کمیته پایش و سنجش کیفیت

روز پنج­شنبه ۲۵/۰۳/۹۶

۱۰ صبح

آقای دکتر شماس

خانم شفیعی

کمیته مدیریت اجرایی

روز پنج­شنبه ۲۵/۰۳/۹۶

۱۰ صبح

آقای دکتر سیاوش

آقای فاضل

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.