previous pauseresume next

کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۴ لغایت ۹۶/۱۱/۱۹

 

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته ارتقا کیفیت مستندسازی پرونده

روز شنبه ۱۴/۱۱/۹۶

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سامی

آقای دکتر عطاپور

کمیته پیشنهادات

روز یک­شنبه ۱۵/۱۱/۹۶

۱۱ صبح

آقای دکتر سامی

خانم مستوفی

زیر کمیته مستندسازی پرونده (پیراپزشکی)

روز سه­شنبه ۱۷/۱۱/۹۶

۱۱ صبح

آقای دکتر شماس

خانم مختاری

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.