previous pauseresume next

کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۷/۱/۲۶ لغایت ۹۷/۱/۳۰

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و اقتصاد درمان

روز یک­شنبه ۲۶/۰۱/۹۷

۹ صبح

آقای دکتر سامی

خانم دکتر مالکی

جلسه اعتباربخشی

روز دو­شنبه ۲۷/۰۱/۹۷

۱۰ صبح

-

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

روز سه­شنبه ۲۸/۰۱/۹۷

۱۰ صبح

آقای دکتر شماس

خانم خونساری

کمیته اورژانس/ تعیین تکلیف بیماران بیماران/ تریاژ

روز سه­شنبه ۲۸/۰۱/۹۷

۱۲ ظهر

آقای دکتر سامی

خانم معین

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه­ای

روز چهارشنبه ۲۹/۰۱/۹۷

۸ صبح

آقای دکتر سامی

خانم رفیعی

کمیته پایش و سنجش کیفیت در بیمارستان

روز پنج­­شنبه ۳۰/۰۱/۹۷

۹ صبح

آقای دکتر شماس

خانم شفیعی

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.