کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ۹۵/۱۱/۳۰ لغایت ۹۵/۱۲/۵

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته ارتقا کیفیت مستندسازی پرونده

روز شنبه ۳۰/۱۱/۹۵

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سیاوش

آقای دکتر عطاپور

کمیته پیشنهادات

روز یکشنبه۰۱/۱۲/۹۵

۹ صبح

آقای دکتر سیاوش

خانم مستوفی

کمیته مرگ و میر

روز یکشنبه ۰۱/۱۲/۹۵

۱۱:۳۰  صبح

آقای دکتر سیاوش

آقای دکتر عطاپور
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.