کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ۹۵/۱۲/۷ لغایت ۹۵/۱۲/۱۱

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته ارتقا کیفیت مستندسازی پرونده

روز شنبه ۰۷/۱۲/۹۵

۱۱:۳۰ صبح

آقای دکتر سیاوش

آقای دکتر عطاپور

کمیته پیشنهادات

روز یکشنبه۰۸/۱۲/۹۵

۹ صبح

آقای دکتر سیاوش

خانم مستوفی

کمیته مرگ و میر

روز یکشنبه ۰۸/۱۲/۹۵

۱۱:۳۰  صبح

آقای دکتر سیاوش

آقای دکتر عطاپور

کمیته طب انتقال خون

روز دوشنبه ۰۹/۱۲/۹۵

۹  صبح

آقای دکتر سیاوش

خانم نصیری

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.