کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ۹۵/۸/۸ لغایت ۹۵/۸/۱۳

عنوان جلسه

روز/تاریخ

ساعت برگزاری جلسه

رییس جلسه

دبیر جلسه

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات

روز یکشنبه ۰۹/۰۸/۹۵

۹ صبح

آقای دکتر شماس

خانم خونساری

کمیته مدیریت سکته حاد قلبی

روز دوشنبه ۱۰/۰۸/۹۵

۹ صبح

آقای دکتر شماس

آقای دکتر شمیرانی

کمیته روابط عمومی

روز سه­شنبه ۱۱/۰۸/۹۵

۹ صبح

آقای فاضل

آقای سلطانی

کمیته آموزش به بیمار

روز چهارشنبه ۱۲/۰۸/۹۵

۹ صبح

آقای دکتر شماس

خانم رفیعی

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.