previous pauseresume next

کمیته بحران

در این کمیته ضمن بررسی فلوچارت مدیریت بحران و ارزیابی از آمادگی اعضا، وظایف محوله به هریک از اعضا مروری دوباره گشت.

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.