previous pauseresume next

کمیته تریاژ

در این کمیته ضمن بررسی و بازنگری اساسی در سطوح مختلف فرایند تریاژ بیماران توسط اعضای کمیته و ریاست محترم مجتمع، همچنین تصمیماتی به جهت تسهیل در روند درمانی بیماران در بدو ورود به اورژانس و در اسرع وقت، ضمن رعایت دستورالعملهای ابلاغیه اتخاذ شد.

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.