previous pauseresume next

کمیته مدیریت بحران

در این کمیته ضمن بررسی و ارزیابی از امکانات موجود و تهیه چک لیست، به چگونگی خدمت رسانی در فازهای مختلف بحران به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.