previous pauseresume next

کمیته مدیریت بحران

در این کمیته ابتدا گزارشی در مورد مصوبات جلسه قبل توسط دبیر کمیته ارائه وهمچنین به بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد تیم بحران درایام نوروز پرداخته شد وتمهیداتی برای کاهش نقاط ضعف برای ایام مشابه ونوروز سال آینده اندیشیده شد.

 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.