previous pauseresume next

کمیته هماهنگی و یکسان سازی ارزیابی چک لیستها درشیفت عصر و شب

مقرر گردید بازدیدهای مدیریتی از ۱۵ بهمن لغایت ۱۵ اسفندماه اجرا و نتایج این بازدیدها به حوزه ستادی مرکز جهت اقدامات اصلاحی مربوطه ارسال گردد.

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.