previous pauseresume next

کمیته پایش و سنجش کیفیت در بیمارستان

موضوع مورد بحث اعضای کمیته در رابطه با بررسی مشکلات فنی الکترونیکی برخی آلارم ها،هشداردهنده ها و پیج، گزارشات بازدیدهای معاونت محترم درمان و وضعیت شاخص های بحران بود.

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.