previous pauseresume next

گامهای نهایی

دراین بازدید ضمن ابراز رضایت از نحوه اجرا وپیشرفت پروژه،ابراز امیدواری شد که در آینده ای بسیار نزدیک پروژه المهدی(عج) افتتاح و به بهره برداری برسد.