previous pauseresume next

بخش گوارش

 

نام بخش: گوارش
نام مسئول: سركار خانم حمیده وحید
ميزان تحصيلات:

كارشناس پرستاري

تعداد پرسنل:  
تعداد تخت:  

معرفی بخش گوارش

کلیپ معرفی بخش

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.