previous pauseresume next

برندگان مسابقه اربعین

ردیف نام ونام خانوادگی بخش/واحد محل خدمت
۱ الهام بویری ICUداخلی
۲ معصومه رئیسی ایمنی
۳ احمد جعفری انتظامات
۴ فرزانه  الیاسی مدیریت اطلاعات سلامت
۵ پریسا سلطانی داخلی مردان
۶ داوود کریمی هستیانی اورژانس تحت حاد
۷ سیمین مهدوی آمار
۸ سلمان نوری حسابداری
۹ مرضیه کریمیان پذیرش درمانگاه
۱۰ سمیه پناهی حسابداری

 

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.