previous pauseresume next

جلسه توجیه طرح تحول خدمات نظام سلامت

در این جلسه مقرر گردید جهت هماهنگی بیشتر با پزشکان متخصص و عمومی و سوپر وایزرها نیز جدا گانه جلسه تشکیل گردد . گفتنی است این طرح ازامروز  ۱۵ اردیبهشت در بیمارستان کلید خورد  و در خصوص اعمال فرانشیز ۱۰% توسط ریاست بازرسی گردیدسایر مفاد طرح نیز در جایگاه خود قابل اجرا می باشد .

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.