previous pauseresume next

معرفي واحد مديريت خطر حوادث وبلايا

 

نام ونام خانوادگي: جناب آقاي دكتر محمد شماس
سمت: مدير واحد مديريت خطر،حوادث وبلايا
تحصيلات: دكترا حرفه اي
تلفن:  
پست الكترونيكي:  
مسير دستيابي دفتر:  

 

 

 

نام ونام خانوادگي: سرکار خانم شبنم مهردادي
سمت: كارشناس واحد مديريت خطر حوادث وبلايا
تحصيلات: كارشناس  پرستاري
تلفن:  
پست الكترونيكي:  
مسير دستيابي دفتر:  
 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.