previous pauseresume next

به مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید خوش آمدید

بازدید تیم وزارت خانه از مرکز

روز یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶،اعضا تیم محترم بازدید کننده از معاونت درمان،حراست،منابع فیزیکی و نیروی انسانی وزارت خانه،از بخشهای مختلف مرکزبازدید به عمل آوردند.

بازدید سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی از مجتمع آموزشی،درمانی،پژوهشی خورشید

به گزارش روابط عمومی مرکز،سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاون محترم توسعه و مدیریت منابع دانشگاه،رییس محترم دانشکده پزشکی و رییس محترم معاونت درمان و همراهان،ضمن بازدید ازبخشهای توسعه یافته،بازسازی شده ودرحین نوسازی،جلسه کاری نیز باتیم مدیریت مرکز برگزار نمودند.

 

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

روز دوشنبه۱۳۹۶/۰۶/۲۰،کمیته اخلاق پزشکی باحضور تمامی اعضا دردفتر ریاست مرکز برگزار گردید.
 

کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۵ لغایت ۱۳۹۶/۶/۳۰

نظر به انجام هماهنگی­های لازم و عدم تداخل جلسات، لیست کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از  تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۵ لغایت ۱۳۹۶/۶/۳۰ جهت استحضار و انجام هرگونه هماهنگی طبق جدول زير اعلام مي گردد.

برگزاری برنامه آموزشی مدیریت سکته حاد مغزی

باتوجه به طرح اجرایی شدن طرح ۷۲۴ درسطح استان،برنامه آموزشی مدیریت سکته حاد مغزی(طرح۷۲۴)بصورت آموزش مداوم باگروه هدف پزشکان و پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی خورشید وکاشانی درسالن کنفرانس مرکز برگزار گردید.

 

صفحه‌ها

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.