previous pauseresume next

به مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید خوش آمدید

برگزاری کمیته آموزش به بیمار

روز چهارشنبه ۹۳/۲/۳۱  كميته آموزش به بیمار  با موضوع بررسی سنجه های حقوق گیرنده خدمت باحضور اعضا برگزار شد.

آزمون " فرهنگ و رفتار اداری سطح(۱)- گروه دوم "

 آزمون " فرهنگ و رفتار اداری سطح(۱) " ويژه کارکنان محترم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در رشته های شغلی رسته (اداری-مالی، آموزشی-فرهنگی، امور اجتماعی) با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم  كه تا كنون موفق به طي دوره نشده اند يا در آزمون قبلی حد نصاب نمره ۶۰ را کسب نکرده اند در روز سه شنبه مورخ  ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ از ساعت (۱۸-۱۶) عصر بصورت الكترونیكی برگزار می گردد.

کمیته تریاژ وتعیین تکلیف بیمار

در روز پنجشنبه ۲۵/۲/۹۳ کمیته تریاژ وتعیین تکلیف بیمار باحضور جناب آقای دکتر گلزاری وسرکارخانم آبنیلی وارزیابان محترم معاونت درمان واعضای کمیته در محل دفتر ریاست تشکیل گردید سپس ارزیابان محترم از بخشهایICUداخلی وICU مسمومین بازدید نمودند.

آزمون " تیم سازی و شیوه کار گروهی- گروه دوم "

 آزمون" تیم سازی و شیوه کار گروهی " ويژه مدیران، سرپرستان و کارشناسان محترم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس  كه تا كنون موفق به طي دوره نشده اند يا در آزمون قبلی حد نصاب نمره ۶۰ را کسب نکرده اند در روز جمعه مورخ  ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ از ساعت (۱۲-۱۰) صبح بصورت الكترونیكی برگزار می گردد.

هفدهمین جلسه اجرای برنامه تحول نظام سلامت

در روز چهارشنبه۹۳/۲/۲۴ جلسه ای در دفتر ریاست با حضور مسئولین ستاد اجرائی برنامه تحول نظام سلامت ورییس مرکز پیرامون مشکلات طرح ،تشکیل گردیدو راهکارهایی برای برطرف کردن آنها در نظر گرفته شد.

صفحه‌ها

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.