previous pauseresume next

به مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید خوش آمدید

جلسه

در تاریخ ۲۴/۳/۹۳ جلسه ای با حضور مدیرو اعضای کمیته خرید در دفتر ریاست برگزار گردید.

جلسه

در تاریخ پنجشنبه ۲۲/۳/۹۳  جلسه ای باحضور مدیر و سرپرستاران بخشها در اتاق ریاست برگزار گردید.

بازدید

در تاریخ  شنبه   ۲۴/۳/۹۳   جناب آقای دکتر معصومی ریاست محترم بیمارستان  وآقای عظیمی شبانه از بخشهای مختلف بیمارستان دیدار نمودند .

بازدید شبانه مدیر

در تاریخ  چهارشنبه ۲۱/۳/۹۳ جناب آقای دکتر میرزائیان مدیریت محترم بیمارستان شبانه از بخشهای مختلف بیمارستان دیدار نمودند .

اخبار امور مالی

قابل توجه پزشکان محترم: کارانه مرداد۹۲  واریز گردید.

صفحه‌ها

 
 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.