به مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر (ع) خوش آمدید

برگزاری همایش بسیج کارکنان

همایش بسیج کارکنان روز یکشنبه ۹۴/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳ با حضور اعضاء وفرمانده بسیج دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای کیانی قلعه وحضور مدیرمرکز جناب آقای دکتر شماس وآقای فاضل وحراست  در سالن کنفرانس  برگزار گردید .

کلاس آموزشی مدیریت خطر (۲)

کلاس آموزشی مدیریت خطر (۲)شامل موضوعات ایمنی و سلامت شغلی ،مدیریت بحران و اطفای حریق می باشد که توسط جناب آقای مهندس فاطمی در تاریخ۹۴/۱۰/۱۳جهت کلیه کارکنان مرکز در سالن کنفرانس برگزار گردید. لازم به ذکر است این عناوین جزء الزامات اعتبار بخشی میباشد.

کمیته نیروی انسانی مرکز

کمیته نیرو انسانی مرکز با حضور مسئولین بیمارستان در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۴برگزار گردید.در این جلسه در خصوص استفاده بهینه از منابع انسانی مرکز بحث و تبادل نظر گردید.

برگزاری کمیته مرگ ومیر

 درتاريخ شنبه ۹۴/۱۰/۱۲ در ساعت ۱۱:۳۰ صبح كميته مرگ ومير با حضور رئیس محترم مرکز، مدیر محترم مرکز وكليه ي اعضاوگروه هايي از پزشكان در دفتر رياست برگزار گرديد.

برگزاری جلسه با سرپرستاران

در روز یکشنبه ۹۴/۱۰/۶ جلسه ای باحضور رئیس محترم ،مدیرمحترم وکلیه سرپرستاران مرکز در دفتر ریاست برگزار گردید.

برگزاری کمیته مرگ ومیر

صبح روز شنبه ۹۴/۹/۲۸ کمیته مرگ ومیر با حضور اعضاء در دفتر ریاست برگزار ودو پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری کمیته مرگ ومیر

 درتاريخ دوشنبه ۹۴/۹/۲۳ در ساعت ۱۱:۳۰ صبح كميته مرگ ومير با حضور كليه ي اعضاوگروه هايي از پزشكان در دفتر رياست برگزار گرديد.

تشکیل کمیته آمادگی مقابله با آنفولانزای H1N1

مدیر مرکز جناب آقای دکتر شماس جهت آمادگی و هماهنگی هر چه بیشتر پرسنل بیمارستان با آنفولانزایH1N1در روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۹/۹۴ساعت ۱۷ کمیته ای با کادر اداری و پزشکی بیمارستان تشکیل دادند و آموزش به پرسنل و بیماران و همراهان بیمار را در دستور  کار جلسه قرار دادند و توجه ویژه سوپر وایزرهای مرکز را در رهبری و اداره احتمالی مواجهه با ویروس را خواستار شدند.

تجهیز مرکز به دستگاه آندوسکوپی و کلونوسکوپی پیشرفته

مدیر مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) از تجهیز بیمارستان به دستگاه جدید آندوسکوپی و کلو نوسکوپی  خبر داد.

صفحه‌ها