به مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر (ع) خوش آمدید

اطلاعيه جلسه حلقه صالحين

فيلم مستند با موضوع دشمن شناسي(گروهك تروريستي داعش) روز پنجشنبه ۹۵/۴/۳ از ساعت ۸:۳۰ لغايت ۱۰ در سالن كنفرانس مركز برگزار مي گردد.

برگزاري كميته ارتقاء كيفيت مستند سازي پرونده

شنبه ۹۵/۳/۲۲ در دفتر رياست مركزكميته ارتقاء كيفيت مستند سازي پرونده با حضور تعدادي از اعضاء تشكيل گرديد.در جلسه اساسنامه كميته قرائت ونحوه تشكيل كميته مطرح شد، سپس چك ليست ويرايش شده ابلاغي از طرف دانشكده پزشكي توسط اعضاء محترم مورد بررسي قرار گرفت در پايان مصوب شد چك ليست مربوط تانيمه تيرماه سال جاري مورد بررسي وپيشنهادات جهت ويرايش به دانشكده پزشكي ارسال گردد.

کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۵/۳/۲۲ لغایت ۹۵/۳/۲۷

نظر به انجام هماهنگی­های لازم و عدم تداخل جلسات، لیست کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۵/۳/۲۲ لغایت ۹۵/۳/۲۷ جهت استحضار و انجام هرگونه هماهنگی طبق جدول زير اعلام مي گردد.

برگزاري اولين كميته مديريت سكته حاد قلبي

اولين كميته مديريت سكته حاد قلبي در تاريخ ۹۵/۳/۲۰ در دفتر رياست تشكيل گرديد. ابتدا چگونگي تشكيل كميته و شرح وظايف آن مطرح ومقرر شد برنامه هاي آتي در زمينه شروع به كار بيمارستان با عنوان بيمارستان ۲۴۷آماده گردد.

برگزاري كميته بحران وبلايا

در راستاي ارتقاء سيستم هاي برق،اين مركز در فاز اول قصد دارد در تاريخهاي ۲۰و۲۱ خرداد ۹۵ اقدام به تعويض تابلوي برق مركزي بيمارستان نمايد. لذا با توجه به حساسيت و اهميت اين امر كميته مديريت بحران با حضور اعضاء در تاريخ ۹۵/۳/۱۸ در اتاق EOCمركز تشكيل وتمهيدات لازم جهت پيشگيري از اختلال در روند خدمت رساني به هموطنان انديشيده شد. به نحوي كه سيستمهاي جايگزين براي كليه ي بخشها خصوصا بخشهاي ويژه تعريف شد ودر اين دو روز مسئولين وسرپرستاران بخشها و واحد هاي درگير، آمادگي خود را براي حضور فعال در بيمارستان تا زمان پايان بحران اعلام نمود.

تمديد مهلت مزايده

با توجه به آماده نبودن شرايط تاريخ مزايده به يكشنبه ۹۵/۳/۲۳ ساعت ۱۰ صبح تغيير يافت.

آگهي تجديد مزايده عمومي

مراكز آموزشي و درماني نور و حضرت علي اصغر(ع)در نظر دارد اموال اسقاطي پزشكي شامل(تخت و لاكر)واموال اسقاطي غير پلاك خور شامل(درب و پنجره هاي آهني و آلومينيومي)را به صورت مزايده حضوري در تاريخ ۱۹/۳/۱۳۹۵ روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح در محل بيمارستان به فروش برساند .

 

کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۵/۳/۱۶ لغایت ۹۵/۳/۲۰

نظر به انجام هماهنگی­های لازم و عدم تداخل جلسات، لیست کمیته­ های برنامه ریزی شده هفته آتی از تاریخ ۹۵/۳/۱۶ لغایت ۹۵/۳/۲۰ جهت استحضار و انجام هرگونه هماهنگی طبق جدول زير اعلام مي گردد.

مزايده

 

مراكز آموزشي و درماني نور و حضرت علي اصغر(ع)در نظر دارد اموال اسقاطي پزشكي شامل(تخت و لاكر)واموال اسقاطي غير پلاك خور شامل(درب و پنجره هاي آهني و آلومينيومي)را به صورت مزايده حضوري در تاريخ ۱۶/۳/۱۳۹۵ روز يك شنبه ساعت ۱۰ صبح در محل بيمارستان به فروش برساند .

 

برگزاري كلاس آموزشي پانسمانهاي نوين زخم

كلاس آموزشي پانسمانهاي نوين زخم در مورد راهكارهاي پيشگيري ودرمان زخمهاي فشاري،زخم پاي ديابتي و..در تاريخ ۹۵/۳/۱۳ در سالن كنفرانس مركز برگزار گرديد.

صفحه‌ها

 
 

ورود مدير وب سايت

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.